top of page

$08.00

$07.00

$08.00

$15.00

$05.00

$10.00

$06.00

$10.00

$08.00

$05.00

$06.00

$08.00

$06.00

$06.00

$10.00

$06.00

$06.00

$06.00

$12.00

$12.00

$10.00

$08.00

$12.00

$15.00

$03.00

$06.00

$15.00

$08.00

$10.00

$10.00

$10.00

$15.00

$07.00

$10.00

$10.00

$09.00

$08.00

$10.00

$10.00

$08.00

$05.00

$08.00

$12.00

$08.00

$06.00

$12.00

$08.00

$07.00

$07.00

$10.00

$10.00

$10.00

$08.00

$05.00

$07.00

$08.00

$09.00

$12.00

$08.00

$15.00

$07.00

$04.00

$08.00

$11.00

$08.00

$06.00

$08.00

$08.00

$05.00

$06.00

$20.00

$08.00

$08.00

$06.00

$07.00

$07.00

$13.00

$10.00

$10.00

$12.00

$10.00

$08.00

$08.00

$08.00

$08.00

$06.00

$06.00

$08.00

$04.00

$08.00

$07.00

$10.00

$06.00

$10.00

$20.00

$05.00

$05.00

$12.00

$08.00

$08.00

$08.00

$12.00

$12.00

$12.00

$12.00

$12.00

$08.00

$10.00

$07.00

$10.00

$06.00

$07.00

$04.00

$08.00

1502*      Bạn Thân Chí Thánh  (Lm. Jos. Schrijvers, CSsR)          

1591        Bên Lòng Chúa (Gaston Courtois)              

1595        Biết Ơn 5 (Lm. Lê Quang Uy, DCCT)              

1503        Bông Hồng Chúa Gởi   (Lm. Phạm Quốc Hưng, CSsR)    

1583        Bước Cùng Chúa Giêsu (Henri Nouwen)     

1533        Bước Đầu Tìm Hiểu Thần Học Thân Xác (Christopher West)      

1544        Cầu Nguyện    (Prières Chuyển Ngữ Xuân Hương)           

1506        Cầu Nguyện (Hồng Y Phanxicô X. Ng. Văn Thuận)           

15000      Cầu Nguyện 10 (Lm. Lê Quang Uy, DCCT)    

15007      Cầu Nguyện Phương Thế Tuyệt Hảo (Thánh Anphongsô)            

1556        Cầu Nguyện Thế Nào (Nhiều Tác Giả Chuyển Ngữ: Mỹ Ca)             

1581        Con Đường Chúa Dẫn Tôi Đi (Phạm Thị Thái Quí)      

1509*      Con Thơ Phó Thác   (Sr. Jean Baptiste)       

1567        Chắp Cánh Cho Hồn Bay (Hồ Ngọc)          

1511        Chân Lý Đời Đời   (Thánh Anphongsô)       

1521        Chầu Thánh Thể (1)   (Nhiều Tác Giả)        

1522        Chầu Thánh Thể (2)   (Nhiều Tác Giả)        

1523        Chầu Thánh Thể (3)   (Nhiều Tác Giả)        

1545        Chúa Nói Với Ta, Ta Đáp Trả Lời Chúa A (Trần Bình Trọng)     

1546        Chúa Nói Với Ta, Ta Đáp Trả Lời Chúa B (Trần Bình Trọng)     

1562        Chúng Ta Sống Lại Từ Tâm Lý Đến Đức Tin  (Ng V Thành)          

15009      Chúng Tôi Đã Gặp Thấy Chúa (Lm. Carlos G. Valles, S,J)             

1512*      Chứng Nhân Hy Vọng  (ĐHY Nguyễn Văn Thuận)         

1569        Chứng Từ Kitô Giáo (Lm. Giuse Ng. Văn Tịnh........)         

1543        Dại Khờ Vì Danh Chúa   (Lm. Joseph Văn Thư)            

1542        Dành Giờ Cho Chúa (Cha Philippe - Fr. Bảo Tịnh Trần dịch)                       

1515        Di Sản Hồng Ân   (Cao Tấn Tĩnh)               

15012      Đau Khổ Hạnh Phúc (Xavie Thévenot)        

1535        Đặc Sủng Của Đời Linh Mục  

15005      Để Giảng Lễ Tốt Hơn (Ken Untener)          

1540        Đồng Hành Với Chúa  (Lm. Vicent Travers, OP)            

1531        Đồng Hành Với Chúa (Carlo Martin Hồng Y Giám Mục Milan)        

1563        Đời Cầu Nguyện         

15015      Đời Sống Tâm Linh

1574        Đứa Con Hoang Đàng Trở Về(Henri J.M. Nouwen-Duy Loan dịch)   

1550        Đường Rỗi Linh Hồn   (Thánh Anphong)    

1597        Gia Đình 7 (Lm. Lê Quang Uy, DCCT)           

1558        Hạt Giống Chiêm Niệm  (Thomas Merton - Thanh Bằng dịch)          

1538        Hãy Mở Ra Cánh Cửa Tâm Hồn(Lm. Gioan Ng. Nam Phong DCCT)

1592        Hy Sinh 2 (Lm. Lê Quang Uy, DCCT)             

1530        Kinh Lạy Cha   (Giám M. Bùi Tuần)            

1585        Kinh Lạy Cha (Lm Lê Phú Hải O.M.I)           

1525        Là Tất Cả Trong Mọi Sự  (Cao Tấn Tĩnh, BVL)             

1593        Lạc Quan Vui Sống 3 (Lm. Lê Quang Uy, DCCT)           

1510        Lắng Nghe Tiếng Chúa Của Thinh Lặng (M. Zundel- Ng. Chung)    

1532        Lẽ Sống   (R. Veritas)

1551        Linh Mục Ngài Là Ai? (Nhiều Tác Giả)       

1505        Lòng Thương Xót-1 Suy Tư Đ. Sống Kitô Hữu(Lm Thông CSsR)

1560        Lời Cầu Trong Gian Truân   (Lm. Đan Lê)  

15013      Lời Chúa Nguồn Sống Hằng Ngày (Mùa Thường Niên 1-17)                

15014      Lời Chúa Nguồn Sống Hằng Ngày (Mùa Thường Niên 18-34)             

15011      Lời Chúa Nguồn Sống Hằng Ngày(M. Vọng, G.Sinh, Chay, P.Sinh)   

1526        Lời Kinh Từ Cuộc Sống - Sống Dưới Con Mắt Của Chúa T.2  

1527        Lời Nguyện Cầu Hướng Tâm Lên  (Thu Băng)           

1571        Lời Thì Thầm Của Chúa(Michel Rondet SJ- Dịch Lm Đặng X. Thành)

1528*      Luyện Ngục - Cuộc Thanh Tẩy Cuối Cùng  (Lm. Mark, CMC)     

1582        Mảnh Xương Khô Trong Sa Mạc(Patrich oconnor- dịch Bùi Đ. Tiến)              

1575        Một Hành Trình Thiên Liêng   (Đinh Văn Trung, SJ.)   

1513        Mở Ra Với Ánh Sáng   (Nhiều Tác Giả)      

1573        Muối Cho Đời   (ĐTC Bênêđictô XVI)          

1564        Muốn Theo Chúa   (Hương Việt)               

15008      Mỹ Viện Các Linh Hồn (Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải)  

15004      Nối Lửa Cho Đời    

15006      Ngôn Ngữ Của Chúa (Tiến Sỹ Francis S. Collins)           

15001      Nhịp Sống Trẻ 11 (Lm. Lê Quang Uy, DCCT) 

1576        Như Lòng Chúa Khoan Dung  

1507        Những Cánh Hoa Tâm Linh (I) (Lm Thái Nguyên)       

1508        Những Cánh Hoa Tâm Linh (II) (Lm Thái Nguyên)      

1566        Những Dấu Chỉ Của Sự Sống  (An Nguyễn)

1572        Những Nẻo Đường Thinh Lặng  (Michel Hubaut)       

1537*      Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng (ĐHY N V Thuận) 

1598        Phục Vụ 8 (Lm. Lê Quang Uy, DCCT)            

15002      Phụng Vụ 12 (Lm. Lê Quang Uy, DCCT)        

1548        Sám Hối & Canh Tân   (Thiên Phúc)          

1541*      Sống   (A.A. Arami)    

1584        Sống Đức Ái (Lm Jos. M. Ng. Duy Phượng)     

1500        Sống Thánh Giữa Đời (Th. Phanxicô Salêdiô - Dịch Hoàng Tuấn)     

1536        Sống Theo Đúng Mục Đích (Rick Warren)  

1577        Survival Meditations for Parents of Teens (Pamela Lowell)        

1579        Suy Gẫm và Cầu Nguyện (Lm. Nguyễn Châu Hải)        

1520        Suy Niệm Lời Chúa Trước Thánh Thể (Mùa Thường Niên)          

1519        Suy Niệm Lời Chúa Trước Thánh Thể (Mùa Vọng-G Sinh...)       

1516        Suy Niệm Lời Chúa Trước Thánh Thể Năm A  (Lm Ng. Hải)     

1517        Suy Niệm Lời Chúa Trước Thánh Thể Năm B  (Lm Ng. Hải)      

1518        Suy Niệm Lời Chúa Trước Thánh Thể Năm C  (Lm Ng. Hải)      

1547        Suy Niệm...Đàng T. Giá Theo Nghi Thức Mới (Lm T. Chương)   

1539        Sự Quan Phòng Của T. Chúa Ngày Hôm Nay (Jaques Lison)      

1534        Sức Mạnh Của Thập Giá (Raniero Cantalamessa - Ngọc-Đỉnh dịch) 

15010      Tập Sống Trước Nhan Thánh Chúa (Thánh Anphong)

1524        Tích Truyện Tháng Các Linh Hồn          

1570        Tiếng Nói Từ Luyện Ngục      

1580        Tìm Về Cội Nguồn Đức Tin (Đặng Thị Kim Dung)       

1549*      Tin Mừng Về Đau Khổ   (Lm. E. Hocedez)   

1568        Tình Mẹ (Lm. Anphong Nguyễn Công Vinh)    

1559*      Tu Đức Học - Giáo Khoa Đào Luyện T. Nhân( Lm. Minh Vận)   

1554        Tuyển Tập Truyện Vui (1)     

1555        Tuyện Tập Truyện Vui (2)     

1553        Từ Suy Niệm Đến Chiêm Niệm (Lm Vũ Văn Tự Chương)              

15003      Tha Thứ 13 (Lm. Lê Quang Uy, DCCT)          

1565        Tha Thứ Tặng Ân Tình Yêu Của Thiên Chúa (Ph. D Lucy Fuchs)

1599        Thành Thật Khiêm Tốn 9 (Lm. Lê Quang Uy, DCCT)     

1586        Thao Thức 1 Mở Lòng Ta Ra Với Người Nghèo (GM. GB Bùi Tuần)

1587        Thao Thức 2 Làm Chứng Cho Đức Kitô (GM. GB Bùi Tuần)       

1588        Thao Thức 3 Hãy Sang Bờ Bên Kia (GM. GB Bùi Tuần)              

1589        Thao Thức 4 Những Địa Chỉ Mới Của Đức Tin (GM. GB Bùi Tuần)             

1590        Thao Thức 5 Thách Đố Mới Trên Đường Tr. Giáo(GM.  Bùi Tuần)             

1594        Thiên Chúa & Mẹ Maria 4 (Lm. Lê Quang Uy, DCCT))  

1514        Thờ Lạy Chúa         

1552        Trở Nên Như Trẻ Nhỏ   (Cao Tấn Tĩnh, BVL)               

1529        Truyện Hay Ý Đẹp 

1504        Vị Ẩn Sĩ Khôn Ngoan (EBBA DE PAULI)   

1578        Xin Thầy Dạy Con Cầu Nguyện (Hoàng Vinh Sơn)     

1557*      Xin Vâng, Tiếng Làm Nên Những Diệu Kỳ (Raymond de Laurent)               

1596        Yêu Thương 6 (Lm. Lê Quang Uy, DCCT)      

Sách Thiêng Liêng (2)

bottom of page