top of page

Sách Thiêng Liêng (1)

$04.00

$06.00

$07.00

$10.00

$20.00

$10.00

$10.00

$10.00

$08.00

$10.00

$10.00

$15.00

$09.00

$17.00

$10.00

$07.00

$10.00

$10.00

$07.00

$10.00

$09.00

$05.00

$12.00

$06.00

$15.00

$13.00

$10.00

$05.00

 $20.00

$09.00

$15.00

$10.00

$11.00

$15.00

$10.00

$08.00

$06.00

$09.00

$07.00

$10.00

$08.00

$08.00

$12.00

$07.00

$08.00

$08.00

$06.00

$07.00

$10.00

$10.00

$10.00

$09.00

$12.00

$12.00

$08.00

$07.00

$07.00

$07.00

$07.00

$07.00

$07.00

$07.00

$07.00

$07.00

$08.00

$24.00

 $07.00

$10.00

$10.00

$12.00

$10.00

$08.00

$10.00

$25.00

$09.00

$09.00

$10.00

$05.00

 $12.00

$10.00

$15.00

$10.00

$10.00

$06.00

$10.00

$12.00

$06.00

$08.00

$04.00

$04.00

$05.00

$03.00

$12.00

$10.00

$15.00

$09.00

$08.00

$10.00

$03.00

$14.00

$10.00

$12.00

$09.00

$05.00

$04.00

$05.00

$08.00

$08.00

$04.00

$06.00

$10.00

$30.00

$07.00

$10.00

$07.00

12000      5 Chiếc Bánh 2 Con Cá           

1293        Ân Sủng Tự Do (R. Kork)          

1286        Bỏ Thầy Chúng Con Theo Ai?                

1272        Cái Tâm Kẻ Sáng  (Anthony D. Mello, SJ)     

12003      Cha Tôi   

12002      Cha Tôi Đường Hy Vọng        

1255        Cha Tôi Trong Cuộc Đời Tôi I (Đức Ô. Phan Thanh Hiền)            

1256        Cha Tôi Trong Cuộc Đời Tôi II (Đức Ô. Phan Thanh Hiền)           

1200        Chân Dung Đức Kitô  (Lm. Nguyễn Đức Thuần)             

1201        Chúa Giêsu 1   (Lm. Hồng Phúc) 

1233        Chúa Giêsu 2   (Lm. Hồng Phúc) 

1202        Chúa Giêsu Con T. Chúa Và Là Đấng Cứu Thế (Ng. Đ. Tuyên)  

1203        Chúa Giêsu và Phụ Nữ  (Lm. Hồ Ngọc)       

1245        Chúa Giêsu-Trong Đức Kitô Cứu Thế (Lm Hồng Phúc CSsR)       

1204        Chúa Kitô Đấng Cứu Độ Duy Nhất Của Con Người 

1295        Chút Gì Dưới Chúa

1298        Chuyện Hang Đông Tây 1       

1299        Chuyện Hang Đông Tây 2       

12014      Chuyện Ngụ Ngôn Cho Thời Hiện Nay   

1273        Con Đường Dẫn Đến Tình Yêu  (Anthony D. Mello, SJ)

1290        Con Đường Đạt Tới Thân Mật (Lm. Tiến Lộc DCCT Chuyển Ngữ)    

1207        Dẫn Đàng Mến Chúa (Thánh Anphongsô)   

1281        Đạo Thiên Chúa, Dân Nước Việt (Đường Thi - Trương Kỷ)            

1243        ĐGH Gioan Phaolô II - Ngày Quốc Tế Giới Trẻ XII                        

1241        ĐGH Gioan Phaolô II: Cuộc Đời & Hoạt Động (Trần V. Trí)         

1279        ĐGH GP II: Sống Là Chúa Kitô, Chết Là V. Thắng (Cao T. Tĩnh)               

1234        Đi Tìm Hạnh Phúc (Trần Mỹ Duyệt)           

1237*      Đi Về Đâu (Lm Văn Qui)                   

1239        Điển Ngữ Đức Tin Công Giáo (Lm Hồng Phúc CSsR       

1294        Định Hướng (Song Nguyễn)        

1260        Đời Truyền Giáo  (Lm Pierre Douribourre)  

1261        Đức Giáo H. JP II Và Trang Sử... (NVT)    

1206        Đức Giêsu Là Đấng Thiên Sai (Cha Emiliano Tardif)  

1244        Đức Giêsu, Chân Dung Lạ Thường (Denis McBride, CSsR)          

1246        Đức Kitô Đấng Đổi Mới Muôn Loài (Lm. Paul Hữu O.S.B Dịch)   

1251        Đức Kitô Toàn Thắng (LM Auschaire Vonier. Dịch Hữu Vị OSB)      

12001      Đường Hy Vọng  (Khổ nhỏ)

1247        Gặp Gỡ Chính Chúa (Lm Nguyễn Trọng Viễn O.P)         

1209        Gặp Gỡ Chúa   (Lm. Hồng Phúc) 

1283        Gia Đình Sống Đạo (Giêrônimô Ng. Văn Hội)               

1214        Giải Đáp 101 Câu Hỏi Về Chết Sống Vĩnh Hằng (Ph.Đ Cho)         

1249        Giải Quyết Vấn Đề Nhân Sinh (F. Leotte. S.J)             

1280        Giáo H. Biển Đức16, Vị GH Của H. Nhất Kitô Giáo (Cao T. Tĩnh)              

1210*      Gương Chúa Giêsu  (NS Trái Tim Đức Mẹ)   

1289        Hãy Đến Chỗ Nước Sâu! Nhật Ký Thiêng L. (Xaviêr Thévenot)   

1285        Huấn Từ Của ĐG Hoàng Bênêdictô XVI Về Thánh Phaolô     

1296        Khảo Cứu Về Hành Trình Thiêng Liêng (Rev. Herve Thibault, SSS)               

1240        Lạy Chúa Tại Sao Ngài im Lặng              

1276        Lời Ếch Dâng Kinh (Anthony D. Mello, SJ)   

1271        Lời Mời Gọi Yêu Thương  (Anthony D. Mello, SJ)        

1291        Lời Nguyện Tín Hữu Năm A,B,C (Lm. Inhaxiô Hồ Văn Xuân)       

1232        Lời Vàng Của Cha (ĐGH Gioan Phaolô II)     

1211*      Lòng Chúa Cha  (Jean Galot, S.J.)               

1212        Lý Tưởng Toàn Hiến  (Lm. Nguyễn Kim Xuyến)             

1213*      Mến Yêu Thánh Thể  (Lm. Đoàn Quang)    

12013      Mỗi Ngày Một Câu Chuyện ( Tập 10 )    

12005      Mỗi Ngày Một Câu Chuyện ( Tập 2 )      

12006      Mỗi Ngày Một Câu Chuyện ( Tập 3 )      

12007      Mỗi Ngày Một Câu Chuyện ( Tập 4 )      

12008      Mỗi Ngày Một Câu Chuyện ( Tập 5 )      

12009      Mỗi Ngày Một Câu Chuyện ( Tập 6 )      

12010      Mỗi Ngày Một Câu Chuyện ( Tập 7 )      

12011      Mỗi Ngày Một Câu Chuyện ( Tập 8 )      

12012      Mỗi Ngày Một Câu Chuyện ( Tập 9 )      

1282        Một Ngày Trong Đời Sống- Đời Thường Của Người Môn Đệ  

1257        Một Thoáng Nhìn Về GHVN Qua Biểu Tượng GP II(Trần P. Vũ)               

12004      Ngôn Ngữ Kỳ Diệu của Tâm Hồn           

1219        Ngôn Ngữ Tình Yêu                

1248        Người Môn Đệ Chúa Kitô  (GM. J.B. Bùi Tuần)            

1258        Người Tín Hữu Công G. Thiên Niên Kỷ Mới (Lm Ng. Văn Tùng) 

1270        Nguồn Suối (Anthony D. Mello, SJ)              

1278        Nhà Tạm Nơi Hẹn Hò Của Chúa             

1259        Nhật Ký Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII  (Thanh Hiền)               

1238*      Nhật Ký Lòng Lòng Thương Xót Chúa....(Faustin Kowalska)      

1216        Nhật Kỳ Truyền Giáo             

1287        Những Điều Suy Tư-Hành Trình Đến CT. Chúa(David Paul Eich)              

1254        Những Tâm Tình Dấu Chỉ  (GM J.B. Bùi Tuần)            

1265        Nói Với Chính Mình  (Đức Cha Bùi Tuần)   

1236        Nữ Tu Thánh Thiện

1230        Phải chăng Thiên Chúa Thích Đau Khổ  

1215*      Phép Lạ Thánh Thể- Joan Carroll (Joan Carroll Cruz-Ng. Đính dịch)             

1269        Phút Minh Tri (Anthony D. Mello, SJ)           

1267        Phút Tầm Phào  (Anthony D. Mello, SJ - Lê Công Đức dịch)               

1288        Quà Tặng Lớn Nhất Cho Chúng Ta (Henri Nouwen)   

1274        Sadhana 1 Nẻo Đường Dẫn Tới Th. Chúa (Anthony D. Mello, SJ) 

1228        Sống Đạo

1252        Sống Thánh Thể (LM Tôn Văn An)              

1205        Suy Niệm Với Các Bí Tích      

1250        Tháng Kính Thánh Tâm (Lm Nguyễn Châu Hải)           

1227        Tháng Kính Thánh Tâm (Lm. Phêrô Ng. Châu Hải)       

1225        Tháng Thánh Tâm Chúa  (Thu Băng)         

1226        Tháng Trái Tim       

1235        Thánh Thần Hơi Thở Sống Động Của GH (ĐHY Suenens)          

1275        Thiên Chúa Ở Đằng Kia Kìa.... (Anthony D. Mello, SJ) 

1242        Thiên Chúa Và Trần Thế (Joseph Ratzinger Biển Đức XVI)            

1229*      Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu Gởi Hồn Nhỏ (NS TTĐM)       

1231*      Thông Điệp về Chúa Thánh Thần (ĐGH Gioan Phaolô II)           

1268        Thức Tỉnh (Anthony D. Mello, SJ)

1217        Tiếng Gọi Của Thánh Tâm (Lm. M.J. Trần Công Hoán) 

1218        Tiếng Gọi Tình Yêu (Thông Điệp gởi thế giới qua Nữ Tu Josefa)           

1266        Tiếng Hót Muôn Chim (Anthony D. Mello, SJ - Trần Cường Dịch)     

1277        Tiếp Xúc Với Thiên Chúa (Anthony D. Mello, SJ)         

1208        Tìm Kiếm Thiên Chúa (Searching For God)                

1263        Tìm Về Gặp Gỡ  (Hoàng Quí)    

1220*      Tin Cậy Chúa Quan Phòng  (JB Saint-Jure, SJ)            

1221        Tin Mừng Giáng Sinh  (Lm.Thiên Cẩn, OP)  

1222*      Tin Ở Tình Yêu Thiên Chúa  (Nữ Tu Jean Baptista)     

1223*      Tình Cha - Sống Làm Vinh Danh Cha  (NS Trái Tim Đức Mẹ)      

1224*      Tình Dịu Dàng Chúa Giêsu  (Beninha Consolata)        

1297        Tình Yêu Trường Tồn (Sr. Blandine Merten OSU)        

1292        Trên Đỉnh Cao Thập Giá (ĐHY Fulton Sheen)             

1284        Từ Điển Công Giáo P.Thông(John A Hardon S.J Lm Đặng X. Thành)

1264*      Tuổi Biết Buồn (Lệ Vũ)             

1253        Yêu Mến Chúa Giêsu  (Thánh An Phong)    

1262        Yêu Mến Hội Thánh  (R. Cantamessa, OFM. Cap-Long The Church) 

bottom of page