Sách Hát & Hội Đoàn

$10.00

$10.00

$10.00

$10.00

$10.00

$10.00

$07.00

$10.00

$12.00

$04.00

$06.00

 

1900        Thánh Ca Cộng Đồng              

1901        Thánh Ca Phụng Vụ

1902        Hát Cộng Đồng       

1903        Thánh Ca ABC (Mùa Chay và Mùa Phục Sinh)       

1904        Thánh Giáo Hội Công Giáo     

1906        Thánh Ca Phụng Vụ Tổng Hợp (1)         

1907        Tình Cha Giêsu       

1908        Phụng Ca 1             

1911        Tôn Thờ 

1912        Thủ Bản Dòng Ba Đaminh, VN               

1917        Thủ Bản Phong Trào Đền Tạ Trái Tim ĐM             

    

Regina Gift Shop, nơi có nhiều loại Ảnh, Tượng, Thánh Giá, Tràng Hạt... và một Tủ Sách gồm các loại về Kinh Thánh, Giáo Lý, Thiên Chúa, Đức Mẹ, Các Thánh, Sách Nghiên Cứu, Gia Đình, Giáo Dục... và nhiều loại DVDs,CDs, băng nhạc Công Giáo, Video, Băng Giảng... Rất có ý nghĩa để làm qùa tặng cho thân nhân bạn bè trong các dịp như: Giáng Sinh, Năm Mới, Sinh Nhật, Rửa Tội, Thêm Sức, Cưới Hỏi, Lễ Vàng, Bạc, Khấn Dòng, Linh Mục, Cầu Nguyện, Hội Họp, Bổn Mạng, Ra Trường, Tân Gia...

 

Chúng tôi hân hạnh được phục vụ Quý Vị.

Regina Gift Shop

1900 Grand Avenue

Carthage, Missouri 64836
Phone: (417) 358. 3740

 

Website: www.reginashop.com
Email: reginashopcmc@yahoo.com

           phongkyvatcmc@gmail.com