top of page

CD Thánh Ca (1)

$10.00

$10.00

$10.00

$10.00

$10.00

$06.00

$10.00

$10.00

$07.00

$07.00

$07.00

$10.00

$10.00

$07.00

$07.00

$07.00

$07.00

$07.00

$10.00

$07.00

$07.00

$07.00

$10.00

$06.00

$10.00

$10.00

$10.00

$07.00

$07.00

$10.00

$08.00

$10.00

$07.00

$10.00

$10.00

$10.00

$10.00

$07.00

$10.00

$10.00

$10.00

$10.00

$10.00

$10.00

$07.00

$10.00

$07.00

$07.00

$10.00

$08.00

$07.00

$10.00

$10.00

$10.00

$10.00

$07.00

$10.00

$10.00

$07.00

$08.00

$10.00

$10.00

$10.00

$10.00

$10.00

$07.00

$07.00

$15.00

$15.00

$07.00

$07.00

$07.00

$07.00

$07.00

$10.00

$07.00

$07.00

$10.00

$10.00

$08.00

$10.00

$06.00

$06.00

$07.00

$07.00

$10.00

$08.00

$07.00

$08.00

$20.00

$10.00

$10.00

$10.00

$07.00

$08.00

$07.00

$07.00

$10.00

$07.00

$06.00

2135        40 Câu Hỏi Đáp Về Thánh Lễ  CD#1 (Lm Giuse Vũ Thái Hòa)        

2083        Alpha Linh Th. Ca 15 - 5 Mầu Nhiệm Vui, 5 Mầu Nhiệm Sáng              

2121        Alpha Linh Thánh Ca #16 - 5 Mầu Nhiệm Thương-Mừng      

2000        Ave Maria Mẹ Dịu Êm (Thánh Ca Thiên Hương)          

2035        Ave Maria Mẹ Là Tình Yêu  (Thánh Ca Thiên Hương)  

2173        Ave Maria, Vầng Trăng Từ Bi  (Gia Ân)    

2042        Bài Ca Của Chúa  (Phạm Đức Huyến - Bùi Hữu Thư)       

2013        Bài Dụ Ngôn Trên Cát (Lm Phạm Hồng Nhật)                      

2237        Bài Thánh Ca Hy Vọng (Trần Thanh Huyền)

2238        Bài Thánh Ca Maria (Trần Thanh Huyền)     

2048        Bao La Tình Chúa (Giang Ân)   

2026        Bao La Tình Chúa DVD Karaoke Mối Tình Giêsu (Giang Ân)    

2006        Bao La Tình Ngài #4: Yêu Thương   (Cung trầm)      

2230        Bước Theo Mẹ (Trùng Dương)   

2109        Ca Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp #10    

2091        Ca Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp #7      

2092        Ca Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp #8      

2103        Ca Hát Tin Mừng #1               

2256        Câu Truyện Người Nữ Tu (Phim)             

2213        Có Một Tình Yêu (Lm. Ân Đức)  

2072        Con Quên (Giang Ân)

2218        Con Quên (Giang Ân)

2123        Con Sẽ Trở Về  (Văn Tùng)           

2189        Con Tìm Với Mẹ     

2118        Con Tin Chúa Ơi - Một Đời Tri Ân (Lm Nguyễn Duy Thiên)          

2160        Con Tin Chúa Yêu Thương Con - Dâng Chúa..#18 (Lm NVT)                       

2011        Con Tin Yêu Chúa - Dâng Chúa Tình Con #27 (Lm N.V.Tuyên)    

2117        Con Vẫn Trông Cậy Chúa       

2201        Cùng Mẹ Con Dâng (Lm. Nguyễn Sang)            

2244        Cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô

2098        Cha Mẹ Suối Nguồn Không Vơi #3   (Đức Thiện)      

2241        Chiêm Ngắm Kinh Mân Côi MP3            

2224        Chiều Nguyện Cầu (Lm. Nguyễn Châu Linh)  

2163        Cho Con Trung Thành (Nguyễn Văn Tuyên) 

2014        Chúa Ra Đời - Và Ban Hợp Xướng  (Thanh Lâm- Ngàn Thông)     

2015        Chúa Ra Đời 2 Bên Máng Cỏ-Ban Hợp Xướng(Th. Lâm-N.Thông)

2152        Chúa Và Tôi (Như Mai Thánh Ca 9)             

2222        Dẫn Con Từng Bước (Lm. Nguyễn Châu Linh)               

2033        Dâng Chúa T. Con Karaoke DVD (Lm Tuyên)                   

2021        Dâng Chúa Tình Con - Con Cần Chúa (Lm Ng. Văn Tuyên)                

2018        Dâng Chúa Tình Con #2 -Thánh Ca Vào Đời(Lm Ng. Văn Tuyên)  

2019        Dâng Chúa Tình Con #3 -Thánh Ca Vào Đời(Lm Ng. Văn Tuyên)  

2017        Dâng Chúa Tình Con-Thánh Ca Vào Đời (Lm Ng. Văn Tuyên)         

2088        Dâng Mẹ: Thánh Ca Như Mai #6            

2200        Dấu Ấn (Lm. Nguyễn Sang)          

2029        Dấu Ấn Tình Yêu - Dâng Chúa T. Con #13 (Lm Ng. Văn Tuyên)    

2212        Dầu Con Là Ai (Lm. Ân Đức)      

2223        Dấu Chân Ngài (Lm. Nguyễn Châu Linh & Châu Minh)     

2031        Dấu Chân Trên Cát - Thánh Ca Vào Đời  (Lm. Thành Tâm 2)       

2032        Diễm Tình Ca - Thánh Ca Vào Đời (Lm. Thành Tâm)  

2051        Dòng Đời (Giang Ân)

2245        Dos Boscô (Phim)    

2220        DVD Karaoke Bao La Tình Chúa 1 (Giang Ân)         

2221        DVD Karaoke Bao La Tình Chúa 2 (Giang Ân)         

2235        DVD Nhịp Sống Giêsu            

2140        Đây Tin Mừng (Lm. Hoàng Kim) 

2036        Đêm An Bình  (Thánh Ca Thiên Hương)       

2037        Lời Kinh Nguyện Cầu  (Lời ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận)    

2203        Đêm Tình Thánh (Lm. Nguyễn Sang)                 

2034        Đoạn Khúc Tri Ân #36   (NĐ Bình Dương) 

2120        Đời Tin Yêu (Lm Thái Nguyên)   

2055        Đức Cậy  (Lm Nguyễn Khắc Hy, S.S)              

2056        Đức Mến  (Lm Nguyễn Khắc Hy, S.S)             

2057        Đức Tin  (Lm Nguyễn Khắc Hy, S.S)               

2016        Đường Tình Yêu - Dâng Chúa T. Con #28 (Lm Ng. Văn Tuyên)      

2225        Đường Thập Tự (Lm. Nguyễn Châu Linh)      

2043        Gọi Lời Yêu Thương - Hải Âu #6  (Thanh Uyên)        

2190        Giải Đáp Thắc Mắc Cuộc Đời Bộ I          

2191        Giải Đáp Thắc Măc Cuộc Đời Bộ II        

2104        Giáng Sinh Đặc Biệt                

2151        Giáng Sinh Đêm Lạnh Mùa Đông           

2150        Giáng Sinh Muôn Đời (Người Đẹp Bình Dương)           

2156        Giáng Sinh Thế Kỷ 21 (Nguyên Thanh)       

2177        Giêsu Con Hát Về Ngài (Gia Ân)               

2255        Giêsu Nazareth (Phim)             

2208        Giờ Thứ 9 (Lm. Nguyễn Sang)         

2210        Giuse Người Công Chính (Lm. Nguyễn Sang)                       

2125        Hạnh Phúc Đời Con-Một Đời Tri Ân #4  DVD (Lm  Duy Thiên)   

2148        Hạt Kinh Cảm Tạ (Lm Paul Văn Chi)           

2045        Hát Lên Với Con (Hoàng Qúy)   

2046*      Hát Về Mẹ  (NS. Trái Tim Đức Mẹ)               

2171        Hát Về Tình Mẹ Cha               

2176        Hãy Theo Thầy       

2053        Hội Nhạc Thiên Quốc - Thánh Ca #3  (Đinh Thiện Bản)             

2007        Hơn Cả Ước Mơ (Y Vũ)         

2166        Hướng Trông Về Chúa (Nguyễn Văn Tuyên) 

2101        Kinh Chay (Lm Nguyễn Duy)       

2227        Kinh Lâm Tử (Lm. Nguyễn Sang) 

2105        Kinh Tình Yêu- Dấu Ấn Tình Yêu #7  (Lm.  Ân Đức O.Cist)        

2240        Kinh Thánh Tân Ước MP3     

2157        Khi Con Yêu Chúa - Một Đời Tri Ân #5   (Lm Duy Thiên)          

2137        Khúc Ân Tình - Dâng Chúa Tình Con #14 (Lm  Ng. Văn Tuyên)    

2115        Khúc Dân Ca Dâng Chúa  (Lm Nguyễn Duy Thiên)        

2239        Khúc Diệu Ca (Trần Thanh Huyền)              

2008        Khúc Hát Một Loài Hoa - Dấu ấn tình yêu #3 (Lm Ân Đức O.C)  

2214        Khúc Hát Một Loài Hoa (Lm. Ân Đức)            

2234        Khúc Hồng Ân (Trần Thanh Huyền)            

2259        Khúc Tri Ân (Ca Đoàn Giuse)    

2236        Khung Trời Yêu Thương (Trần Thanh Huyền)             

2170        Lạy Chúa, Xin Đồng Hành (Gia Ân)          

bottom of page