top of page

Sách Kinh Thánh & Phụng Vụ

$07.00

$07.00

$20.00

$20.00

$30.00

$100.00

$07.00

$10.00

$07.00

$06.00

$08.00

$08.00

$06.00

$06.00

$20.00

$05.00

$09.00

$50.00

$30.00

$13.00

$06.00

$12.00

$12.00

$15.00

$12.00

$15.00

$12.00

$07.00

$01.00

$30.00

$90.00

$03.00

$60.00

$95.00

$05.00

$05.00

$07.00

$05.00

$05.00

$12.00

$06.00

$06.00

$15.00

 

1013        150 Truyện Kể (Tập I)           

1014        150 Truyện Kể (Tập II           

1006        Các Bài Đọc Kinh Sách Quyển 1 (Nhà Xuất Bản Tôn Giáo)          

1007        Các Bài Đọc Kinh Sách Quyển 2 (Nhà Xuất Bản Tôn Giáo)          

1000        Các Giờ Kinh Phụng Vụ (Ủy Ban Giám Mục VN)          

1025        Các Giờ Kinh Sách (4 cuốn )  

1008        Các Nguyên Tắc Căn Bản về Phụng Vụ   

1005        Cẩm Nang Nghi Thức              

1004        Chủ Nhật Hồng Giữa Mùa Tím  (Nguyễn Ngọc Lan)     

1002        Đi Vào Tân Ước-Giáo Lý Kinh Thánh (Lm Ng. C. Tường-V.Hưng) 

1003        Đường Vào Tân Ước: Thời Đã Mãn (Lm. Nguyễn Văn Hòa)          

1011        Giải Đáp Các Vấn Nạn về Phụng Vụ       

1010        Hiểu và Sống Thánh Lễ          

1017        Hướng Dẫn cử Hành Thánh Lễ               

1034        Kinh Thánh Bằng Tranh         

1012        Kinh Thánh Các Bạn Trẻ  (Verbo Divino -Tây Đức)      

1015        Kinh Thánh Tân Ước (Tòa TGM. TP-HCM)  

1009*      Kinh Thánh Toàn Bộ (Lm. Nguyễn Thế Thuấn)              

1052        Lời Chúa Cho Mọi Người (Ủy Ban Phụng Tự Giám Mục VN)                 

1018        Lời Chúa Trong Giờ Kinh Gia Đình (Dòng Nữ Đaminh T. Tâm)     

1016        Lời Thánh - Phúc Âm Thánh Mathêu (Lm.Jos Bùi Đức Tiến)        

1019        Nghi Thức An Táng / Thánh Lễ Cầu Hồn                

1028        Nghi Thức Cử Hành Hôn Nhân               

1061        Nghi Thức Cử Hành Hôn Nhân (Ủy Ban Phụng Tự HĐGMVN)       

1021        Nghi Thức Tuần Thánh           

1039        Nhịp Múa Sông Thanh-Tin Vui Thời Điểm (Lm. Trần C. Tường)   

1024        Những Bài Giảng Bằng Dụ Ngôn (Michel Mạnh - Nhóm Lasan)      

1020*      Phúc Âm Chúa Giêsu  (Ủy Ban Giám Mục VN)             

1023*      Phúc Âm Diễn Ca  (Thơ, ĐHY, Phạm Đình Tụng)           

1029        Sách Bài Đọc Toàn Niên Khổ Nhỏ          

1026        Sách Lễ Bài Đọc Toàn Niên Khổ Lớn     

1001        Sách Lễ Cho Giơí Trẻ             

1027        Sách Lễ Trên Bàn Thờ (Dành cho lm)        

1048*      Sách Tin Mừng  (Để rước trong Thánh Lễ - Hiệu Sách Regina)           

1031*      Suy Niệm Lời Chúa, Năm A  (Lm. Nguyễn Tiến Huân)  

1032*      Suy Niệm Lời Chúa, Năm B  (Lm. Nguyễn Tiến Huân)  

1030        Suy Niệm Lời Chúa, Năm C  (Lm. Hông Phúc)                  

1033*      Suy Niệm Lời Chúa, Năm C  (Lm. Nguyễn Tiến Huân)  

1035*      Tìm Hiểu Thánh Lễ Misa  (Lm. Đoàn Quang CMC)      

1036        Tin Mừng Cho Mọi Người (Lm. Angelo Alberti - Lm  C. Diên dịch)   

1040        Trả Lời 101 Câu Hỏi Kinh Thánh (1) (Raymond E.Brown, ss)      

1041        Trả Lời 101 Câu Hỏi Kinh Thánh (2) (Raymond E.Brown, ss)      

1038        Vũ Khúc Thăng Ca-Tin vui T. Điểm 2000 (Lm. Trần C. Tường)     

    

bottom of page