top of page

$10.00

$10.00

$10.00

$10.00

$10.00

$07.00

$15.00

$10.00

$10.00

$10.00

$06.00

$08.00

$08.00

$07.00

$07.00

$07.00

$07.00

$10.00

$08.00

$08.00

$08.00

$20.00

$07.00

$07.00

$10.00

$10.00

$08.00

$10.00

$10.00

$10.00

$07.00

$07.00

$10.00

$07.00

$06.00

$08.00

$08.00

$07.00

$07.00

$10.00

$07.00

$10.00

$08.00

$10.00

$07.00

$07.00

$07.00

$08.00

$07.00

$07.00

$06.00

$10.00

$20.00

$10.00

$10.00

$07.00

$07.00

$07.00

$10.00

$07.00

$07.00

$10.00

$07.00

$07.00

$10.00

$10.00

$10.00

$10.00

$07.00

$10.00

$10.00

$10.00

$07.00

$10.00

$10.00

$10.00

$07.00

$10.00

$07.00

$08.00

$07.00

$07.00

$10.00

$10.00

$10.00

$10.00

$10.00

$10.00

$08.00

$10.00

$07.00

$10.00

$10.00

$07.00

$10.00

$10.00

$10.00

$10.00

$10.00

$07.00

$06.00

$10.00

$10.00

$10.00

$10.00

$10.00

2081        Lệ Ăn Năn – (Hội Bảo Trợ Alpha Linh)        

2095        Lệ Ăn Năn #3 Đường Thánh Giá Chúa   

2133        Lệ Ăn Năn #4 Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ           

2082        Lệ Ăn Năn 2 – (Hội Bảo Trợ Alpha Linh)         

2143        Lệ Kinh Dâng Chúa-Dâng Chúa T. Con #16 (Lm Ng. V. Tuyên)      

2205        Lòng Chúa Xót Thương (Lm. Nguyễn Sang)  

2199        Lòng Mẹ - 4 CD (Phòng Kỷ Vật Regina)       

2153        Lời Kinh Nguyện Trầm   (Đỗ Vy Hạ)         

2028        Lời Kinh Thánh - Dâng Chúa Tình Con #12 (Lm Ng. Văn Tuyên)  

2023        Lời Mẹ Yêu - Dâng Chúa Tình Con  (Lm Nguyễn Văn Tuyên)            

2158        Lời Nguyện Cầu (Đông Nhi)      

2087        Lời Nguyện Đầu Năm: Th. Ca Như Mai #5 (N. Mai-Tường Lan)     

2054        Lời Nguyện Trong Đêm #22 Thánh Ca  (Hoàng Kim Qúy)          

2206        Lời Tạ Tội Của Đá (Lm. Nguyễn Sang)              

2215        Lời Tôi Ca – Dấu Ân Tình (Lm. Ân Đức)    

2040        Mái Ấm Gia Đình - Thánh Ca (Yêu Đời 3)             

2005        Maria Mẹ Việt Nam (Vol. 1)   

2251        Maria, Người Nazareth (Phim)  

2058        Mẹ Từ Bi Thánh Ca #5  (Người Đẹp Bình Dương 60)     

2106        Mẹ Trong Cuộc Đời - Dấu Ấn Tình Yêu #6  (Lm.  Ân Đức O.Cist)               

2060        Mẹ Yêu Dấu - Thánh Ca #4 (Người Đẹp Bình Dương 50)              

2124        Merry Christmas (3 CD)           

2126        Merry Christmas Happy New Year - Giáng Sinh Hồng                  

2049        Mình Con Với Chúa (Giang Ân)

2164        Món Quà Từng Ngày (Nguyễn Văn Tuyên)   

2129        Một Đời Dâng Hiến (Lm John Nguyễn)        

2130        Bài Ca Lữ Hành      

2090        Một Đời Sám Hối: Thánh Ca Như Mai #8               

2001        Một Đời Tri Ân (Vol. 4)   (Lm. Duy Thiên)  

2168        Mùa Đông Năm Ấy 

2142        Mùa Giáng Sinh Xưa (Làng Văn)               

2228        Muôn Đời Tạ Ơn    

2182        Muôn Đời Tạ Ơn  (Văn Duy Tùng)              

2149        Niềm Vui Giáng Sinh (Làng Văn)              

2113        Nỗi Niềm Của Con (Phi Nhung) 

2063*      Ngài Đến   (Thánh Ca Giáng Sinh, NS. TTĐM) 

2132        Ngàn Đời Tri Ân #2

2207        Ngày Trở Về (Lm. Nguyễn Sang)   

2065        Ngợi Ca Danh Chúa # 2  (Lm. Oanh Sông Lam - Cđ. ĐMHCG)         

2066        Ngợi Ca Tình Chúa  (Lm. Duy Thiên)           

2216        Ngợi Ca Tình Chúa (Lm. Ân Đức)               

2232        Ngợi Ca Tình Mẹ (Nhóm Tin Yêu)               

2067        Ngợi Khen Danh Cha - Thánh Ca  (Thùy Dương 52)    

2138        Nguồn Yêu Thương-Dâng Chúa Tình Con #15 (Lm N.V Tuyên)    

2100        Nguyện   

2068        Nguyện Ca Thánh Ca #17       

2041        Nguyện Cầu #3 - Hải Âu Thánh Ca Đặc Biệt           

2069        Nguyện Cầu Trong Đêm   (Thùy Dương-50)

2226        Người Đi (Tín Vy)      

2229        Người Tôi Tớ Chúa (Lm. Mi Trầm)             

2172        Nhạc Sĩ Thiên Thần (Gia Ân)    

2139        Như Lời Dâng Hiến (Lm Paul Văn Chi)       

2070        Như Lời Yêu Thương   (Hai CD - Lm. Văn Chi)            

2161        Ơn Trời Cho Con - Dâng Chúa Tình Con #19 (Lm Ng. V. Tuyên)  

2260        Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại (Phim)          

2202        Phù Vân (Lm. Nguyễn Sang)             

2242        Sách Diễm Ca MP3 

2243        Sách Khôn Ngoan MP3           

2025        Sống Bên Chúa - Dâng Chúa Tình Con #9 (Lm Ng. Văn Tuyên)       

2180        Sống Thánh Giữa Đời CD I+II                

2181        Sống Thánh Giữa Đời CD III+IV            

2071        Tạ Ơn Mẹ - Thánh Ca Vào Đời (Phạm Vĩnh Sơn & Bạn Hữu)        

2217        Tango Noel (Giang Ân)             

2204        Tấm Bánh Cho Đời (Lm. Nguyễn Sang)            

2080        Tâm Ca Chiều- Thánh Ca Vào Đời #4 (Phạm V. Sơn & Bạn Hữu)  

2074        Tâm Ca Sám Hối  (Lm. Văn Chi)

2154        Tâm Ca Vào Đời   (Lm Paul Văn Chi)         

2076        Tiếng Hát Yêu Thương   (Lm. Văn Chi)       

2024        Tín Thác (Lê Đức Hùng)             

2077        Tình Con Cho Ngài   (Lm. Gioan Hà Trần)   

2079        Tình Chúa Cho Con   (Lm. Gioan Hà Trần)  

2009        Tình Chúa Tình Đời - Dâng C. T.C. #30 (Lm N.V.Tuyên)                        

2231        Tình Chúa Tình Người (Trùng Dương & Xuân Thu)       

2020        Tình Mẹ Cho Con - Dâng Chúa Tình Con #1(Lm Ng. Văn Tuyên)  

2010        Tình Yêu Cậy Trông - Dâng Chúa T. Con #26 (Lm N.V.Tuyên)      

2027        Tình Yêu Thiên Đàng - Dâng Chúa T. Con #11(Lm Ng. V. Tuyên)

2050        Tình Yêu Và Thập Giá (Giang Ân)            

2248        Tổ Phụ Abraham (Phim)          

2233        Tưởng Nhớ & Tri Ân (Nhóm Tin Yêu)         

2099        Thánh Ca 12 - CD Năm Thánh   (Alpha Linh)            

2111        Thánh Ca Dâng Lên Mẹ #12   

2110        Thánh Ca Dâng Lên Mẹ #15   

2044        Thánh Ca Hợp Tuyển - Thánh Ca #7 (Alpha Linh)    

2127        Thánh Kinh Ca Tổng Hợp - Alpha Linh #10                

2247        Thánh Phanxicô Khó Khăn (Phim)           

2134        Thắp Sáng Niềm Tin - Một Đời Tri Ân #9   (Lm  Duy Thiên)          

2147        Thắp Sáng Tin Yêu   (Lm Paul Văn Chi)      

2002        Thập Giá Đức Kitô 2 (Ca Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp)

2094        Thiên Chúa Là Tất Cả (Mai Ngọc Khánh 30)

2162        Thiên Đàng Tình Yêu - Dâng Chúa Tình Con #20 (Lm NVT)        

2219        Trái Tim Mẹ (Giang Ân)            

2039        Trái Tim Nhân Loại (Ng. Đức Dũng- Thánh Ca Thiên Hương)           

2096        Trầm Ca Tin Yêu   (Lm. Văn Chi)               

2084        Trầm Khúc Hoan Ca: Thánh Ca Như Mai #2          

2185        Trong Vòng Tay Mẹ - Ca Đoàn Mẹ Lên Trời          

2004        Trở Về Bên Chúa - Dâng Chúa Tình Con #29 (Lm Ng. V. Tuyên)   

2089        Trở Về Bên Chúa: Thánh Ca Như Mai #7               

2257        Truyện Về Cha Đamien (Phim)

2114        Vì Mẹ Thương Con #6 (Lm Nguyễn Duy Thiên)             

2097        Vinh Danh Chúa - Ca Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp #6         

2175        Xa Mặt Trời (Gia Ân)

2022        Xin Ngài Hãy Chọn Con #3 (Thiên Hương)

2038        Xin Ngài Hãy Chọn Con #4 (Thánh Ca Thiên Hương)   

2030        Xin Ngài Hãy Chọn Con 5 (Thiên Hương)    

2136        Xin Ngài Hãy Chọn Con 6 (Thánh Ca Thiên Hương)     

2165        Xin Yêu Tình Yêu Chúa (Nguyễn Văn Tuyên)              

CD Thánh Ca (2)

bottom of page