top of page

Contact

Anh Em

Phòng Kỷ Vật Regina

Phòng Kỷ Vật

1900 Grand Ave.

Carthage, MO 64836
reginashopcmc@yahoo.com

phongkyvatcmc@gmail.com

 

Tel: 417. 358. 3740

Giờ Làm Việc:

Thứ Hai - Thứ Sáu

9:00am - 12:00pm

2:15pm - 04:00pm

Thứ Bảy

10:00am - 12:00p.m​

Chúa Nhật - Nghỉ việc

Your details were sent successfully!

bottom of page