top of page

DVDs - Cha Hy 2016

$10.00Price

 • DVDs # - 2, 6, 8

  #2: Tha Thứ: Kết Quả Tất Yếu Của Lòng Thương Xót

  Nếu Kitô giáo là tiếng nói lương tâm chính đáng của nhân loại, thì Tha Thứ không là một sáng tạo hay diễn dịch mới lạ của Lời Chúa, mà là một mệnh lệnh cắm rể trong Lời Dạy, Đời Sống và Con Người Đức Giêsu Kitô. Chính Ngài là Lòng Thương Xót của Chúa Cha, va Tha Thứ là kết quả tất yếu của Lòng Thương Xót đó. Vậy chúng ta hiểu gì về Tha Thứ?

  #6: Nhẫn Nhịn: Bằng Chứng Của Lòng Thương Xót

  "Một sự nhịn, chín sự lành" là kim chỉ nam cho cuộc sống được bình an và hạnh phúc. Nhưng khôn ngoan của cha ông không chinh phục được tính hiếu thắng và ích kỷ của con người, vì không ai muốn là người thất bại. Vậy nếu Thiên Chúa là Đấng giầu Lòng Thương Xót đã quá kiên nhẫn với tôi, liệu tôi có biết sống nhẫn nhịn và nhẫn nhục với người khác không?

  #8: Dấn Thân: Hành Động Của Lòng Thương Xót

  Lòng Thương Xót không là một trạng thái tâm lý hay cảm giác bị động, nhưng là một hành động tích cực sống đức tin. Dấn Thân là đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa qua việc tham gia công việc chung để xây dựng triều đại Thiên Chúa "ở đây và bây giờ". Vì Dấn Thân đòi hỏi cảm thông, nên vô cảm là một trọng tội.
bottom of page