792 AK: 35" x 19" - $35.00

795 AK: 43" x 23" - $55.00

Ảnh Tiệc Ly

$35.00Price

  Regina Gift Shop, nơi có nhiều loại Ảnh, Tượng, Thánh Giá, Tràng Hạt... và một Tủ Sách gồm các loại về Kinh Thánh, Giáo Lý, Thiên Chúa, Đức Mẹ, Các Thánh, Sách Nghiên Cứu, Gia Đình, Giáo Dục... và nhiều loại DVDs,CDs, băng nhạc Công Giáo, Video, Băng Giảng... Rất có ý nghĩa để làm qùa tặng cho thân nhân bạn bè trong các dịp như: Giáng Sinh, Năm Mới, Sinh Nhật, Rửa Tội, Thêm Sức, Cưới Hỏi, Lễ Vàng, Bạc, Khấn Dòng, Linh Mục, Cầu Nguyện, Hội Họp, Bổn Mạng, Ra Trường, Tân Gia...

   

  Chúng tôi hân hạnh được phục vụ Quý Vị.

  Regina Gift Shop

  1900 Grand Avenue

  Carthage, Missouri 64836
  Phone: (417) 358. 3740

   

  Website: www.reginashop.com
  Email: reginashopcmc@yahoo.com

             phongkyvatcmc@gmail.com