order by phone: (417) 358-3740
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Các Loại Tượng:
  Thiên Chúa
  Đức Mẹ
  Thánh Gia
  Các Thánh
  Tượng để xe
  Loại khác
  Các Loại Ảnh Sơn Bóng:
  Thiên Chúa
  Đức Mẹ
  Thánh Gia
  Các Thánh
  Thiên Thần
  Loại Khác
  Các Loại Thánh Giá
  Th. G. treo tường & để bàn
  Thánh giá đeo cổ
  Các Loại Tràng Hạt
  Tràng Hạt 50
  Tràng Hạt 10 & đeo cổ tay 
  Tràng Hạt treo tường 
  Các Loại Khác
  Ảnh vảy 
  Quạt Đức Mẹ & hoa 
  Tượng & Ảnh để bàn 
  Giây chìa khóa 
  Linh tinh 

 

 

Trang 1 - 2
# 18044: $12.00
#18035: $6.00
#18991: $10.00
     
#18033: $6.00
#18007: $8.00
#18992: $8.00
     
#10836: $6.00
#18996: $12.00
#18994: $15.00
     
#18021: $9.00
#18029: $6.00
#18008:$12.00
     
Trang 1 - 2    
 
 

Regina Gift Shop, nơi có các loại Ảnh, Tượng, Thánh Giá, Tràng Hạt... và một Tủ Sách gồm các loại về Kinh Thánh, Giáo Lý, Thiên Chúa, Đức Mẹ, Các Thánh, Sách Nghiên Cứu, Gia Đình, Giáo Dục... và đủ loại băng nhạc Công Giáo, Video, Băng Giảng... Rất có ý nghĩa để làm qùa tặng cho thân nhân bạn bè trong các dịp như: Giáng Sinh, Năm Mới, Sinh Nhật, Rửa Tội, Thêm Sức, Cưới Hỏi, Lễ Vàng, Bạc, Khấn Dòng, Linh Mục, Cầu Nguyện, Hội Họp, Bổn Mạng, Ra Trường, Tân Gia...

Chúng tôi hân hạnh được phục vụ Qúi Vị.

 

 

--------------------------------------------

1900 Grand Avenue - Carthage, Missouri 64836 - USA
Phone: (417) 358-3740. Fax: (417) 359-9164
Email: regina@reginashop.com