top of page


DVDs - Cha Toàn 2016

$10.00Price
 • DVDs # - 1, 3, 7

  #1: "Rechamim" - Dạ của Lòng Thương Xót

  Năm Thánh "Lòng Thương Xót" khởi đi từ hình ảnh của dạ mẹ - Một Thiên Chúa "đầy lòng trắc ẩn, chậm giận, giầu tình thương" trong TV 103 đã gửi Lòng Từ Bi Thương Xót của Người cưu mang nơi dạ của người mẹ - qua Mẹ Maria ta nhận ra dung mạu của Chúa được ẩn chứa tuyệt vời nơi cuộc đời của người Mẹ đầy ơn phúc.

  #3: Misericordiae Vultus" - Dung Mạo Lòng Thương Xót

  Những mẫu chuyện và diện mạo Chúa thương xót nơi mỗi người - một cách sống và đáp trả trong gia đình và ngoài xã hội

  #7: Misericordiae Vultus" - Dung Mạo Lòng Thương Xót (tiếp theo)

  Được cưu mang và ấp ủ trong dạ Thương Xót Chúa (Isa. 49:15 & Lk. 13:34), con cái của từ bi được mời phân định giữa thế nào là yêu và tha thứ trong chân thật và chân tình?


bottom of page