top of page

DVDs - 2015 Tong Quat & Ca Nhac

$30.00Price
 • TONG QUAT - 2 DVDS - $20

  CA VŨ NHẠC NTM 2015 - 1 DVDS - $10

  01. Mừng Ngày Thánh Mẫu - cđ. tổng hợp - Văn Hữu - Hoà âm: Thanh Lâm
  02. Dâng Hương Kính Mẹ - đoàn vũ gx. Kitô Vua, Fort Worth, TX
  03. Dâng Hoa Kính Mẹ 1 - đoàn vũ gx. Kitô Vua, Fort Worth, TX
  04. Dâng Hoa Kính Mẹ 2 - đoàn vũ gx. Kitô Vua, Fort Worth, TX
  05. Hoạt Cảnh: Ngắm Mùa Vui - Giới Trẻ Lasan, San Jose, CA
  06. Hoạt Cảnh: Ngắm Sự Sáng - Giới Trẻ Lasan, San Jose, CA
  07. Hoạt Cảnh: Ngắm Mùa Thương - Giới Trẻ Lasan, San Jose, CA
  08. Hoạt Cảnh: Ngắm Mùa Mừng - Giới Trẻ Lasan, San Jose, CA
  09. Múa Trống: Dựng Nước - Giới Trẻ Lasan, San Jose, CA
  10. Vũ Khúc Miền Bắc: Đèn Cù - Giới Trẻ Lasan, San Jose, CA
  11. Vũ Khúc Miền Trung: Ai Ra Xứ Huế - Giới Trẻ Lasan, San Jose, CA
  12. Vũ Khúc Miền Nam: Lúa Mùa Duyên Thắm - Giới Trẻ Lasan, San Jose, CA
  13. Vũ Khúc: Tôi Yêu Quê Tôi - Giới Trẻ Lasan, San Jose, CA
  14. Vũ Liên Khúc - Giới Trẻ Đền Thánh Mẹ Dâng Con, Corona, CA
  15. Vũ Khúc: Quê Hương Tôi - TNTT gx. Các TTĐVN, Kansas City, MO
  16. Song Ca: Ave Maria Trăng Từ Bi - Mai Thiên Vân & Thiên Tôn
  17. Đơn Ca: Niệm Khúc Cuối - Đình Bảo
  18. Đơn Ca: Khi Đã Yêu - Hạ Vy
  19. Liên Khúc: Điên & Say - Justin Nguyễn
  20. Đơn Ca: Nỗi Buồn Đêm Đông - Mai Thiên Vân
  21. Đơn Ca: Dấu Tình Sầu - Thiên Tôn
bottom of page